GENERATIE 1

1   RUIRD (RUURD) SYMENS SYMENSMA is geboren op zaterdag 2 april 1735 in Sneek, Ruird is overleden op vrijdag 10 december 1819 in Sneek, 84 jaar oud.
Beroepen:
Visser
Rentenier
Ruird trouwde met Grytje (Grietje) Herres (Heeris) 14 of 15 jaar oud, op zondag 8 december 1754 in Sneek [bron: http://members.quicknet.nl/jaw.buisman/genea/kwartier/kstekst.htm]. Grytje is geboren in 1739. Grytje is overleden op maandag 23 juni 1806 in Harich, 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 juni 1806 [bron: Balk].
Kinderen van Ruird en Grytje:
1 Siebrig Ruurds Symensma. Volgt 2.
2 Romke Ruurds Symensma. Volgt 3.
3 Antie Ruurds Symensma. Volgt 4.
4 Jacob Ruurds Symensma. Volgt 5.
5 Jitske Ruurds Symensma. Volgt 6.
6 Dutje Ruurds Symensma. Volgt 7.
7 Symen Ruurds Symensma, geboren op dinsdag 8 juli 1760 in Balk. Volgt 8.

GENERATIE 2

2   SIEBRIG RUURDS SYMENSMA dochter van Ruird (Ruurd) Symens Symensma (zie 1) en Grytje (Grietje) Herres (Heeris)
3   ROMKE RUURDS SYMENSMA zoon van Ruird (Ruurd) Symens Symensma (zie 1) en Grytje (Grietje) Herres (Heeris)
4   ANTIE RUURDS SYMENSMA dochter van Ruird (Ruurd) Symens Symensma (zie 1) en Grytje (Grietje) Herres (Heeris)
5   JACOB RUURDS SYMENSMA zoon van Ruird (Ruurd) Symens Symensma (zie 1) en Grytje (Grietje) Herres (Heeris)
6   JITSKE RUURDS SYMENSMA dochter van Ruird (Ruurd) Symens Symensma (zie 1) en Grytje (Grietje) Herres (Heeris)
7   DUTJE RUURDS SYMENSMA dochter van Ruird (Ruurd) Symens Symensma (zie 1) en Grytje (Grietje) Herres (Heeris)
8   SYMEN RUURDS SYMENSMA is geboren op dinsdag 8 juli 1760 in Balk, zoon van Ruird (Ruurd) Symens Symensma (zie 1) en Grytje (Grietje) Herres (Heeris) Symen is overleden op donderdag 10 januari 1828 om 20:00 in Oudemirdum, gemeente Gaasterland, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 januari 1828.
Beroep:
± 1828     Visser
(1) Symen begon een relatie met Johanneske Barteles de Vries ongeveer 19 jaar oud, op zondag 19 januari 1783 in Balk [bron: Akte Sijmensma-Overlijden 1828-Symen .jpg]. Johanneske is geboren omstreeks 1764 in Sondel, gemeente Gaasterland, dochter van Symen Barteles en Akke. Johanneske is overleden vr 1798 in Balk, ten hoogste 34 jaar oud.
(2) Symen trouwde met Aat Gerrits Mulder ongeveer 34 jaar oud, op zondag 3 juni 1798 in Balk [bron: Akte Sijmensma-Overlijden 1828-Symen .jpg]. Aat is geboren omstreeks 1764 in Balk. Aat is overleden op zondag 5 februari 1809 in Balk, ongeveer 45 jaar oud.
(3) Symen trouwde met Jeltje Jans Schotanus 49 jaar oud, op donderdag 22 november 1810 in Balk [bron: Akte Sijmensma-Overlijden 1828-Symen .jpg]. Jeltje is geboren in Balk. Zij is gedoopt op zondag 18 januari 1761 in Sondel, gemeente Gaasterland. Jeltje is overleden op woensdag 3 augustus 1814 in Sondel, gemeente Gaasterland, 53 jaar oud.
Kinderen van Symen en Johanneske:
1 Bartele Symens Symensma. Volgt 11.
2 Ruurd Sijmons Symensma (Visser), geboren omstreeks 1787 in Balk. Volgt 12.
Kinderen van Symen en Aat:
3 Wiebe Symens Symensma. Volgt 9.
4 Teestke Symens Symensma. Volgt 10.

GENERATIE 3

9   WIEBE SYMENS SYMENSMA dochter van Symen Ruurds Symensma (zie 8) en Aat Gerrits Mulder
10   TEESTKE SYMENS SYMENSMA dochter van Symen Ruurds Symensma (zie 8) en Aat Gerrits Mulder
11   BARTELE SYMENS SYMENSMA zoon van Symen Ruurds Symensma (zie 8) en Johanneske Barteles de Vries
12   RUURD SIJMONS SYMENSMA (VISSER) is geboren omstreeks 1787 in Balk, zoon van Symen Ruurds Symensma (zie 8) en Johanneske Barteles de Vries Ruurd is overleden op zaterdag 4 januari 1851 om 23:00 in Warns, gemeente Nijefurd, ongeveer 64 jaar oud [bron: Akte Symensma-Overlijden 1851-Ruurd Sijmons .pdf]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1851.
Adres:
van ± 1816 tot ± 1843     Warns, gemeente Nijefurd
Beroepen:
Visser
± 1816     boerearbeider
van ± 1819 tot ± 1843     Arbeider
Ruurd trouwde met Lijsbert (Lijsbeth) Herings (Heerings) van Dijk ongeveer 27 jaar oud, op zondag 5 juni 1808 in gemeente Hemelumer Oldeferd [bron: Visser ruinie]. Lijsbert is geboren omstreeks 1781 in Molkwerum, gemeente Hemelumer Oldeferd, dochter van Wypkes Heering en Bauk Wijbes. Lijsbert is overleden op vrijdag 17 september 1847 in Warns, gemeente Nijefurd, ongeveer 66 jaar oud.
Kinderen van Ruurd en Lijsbert:
1 Hering Ruurds Visser, geboren omstreeks 1809 in Hemelum, gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt 13.
2 Baul Ruurds Visser, geboren in 1810 in Hemelum, gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt 14.
3 Symen Symensma (Visser), geboren op maandag 29 maart 1813 in Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt 15.
4 Grietje Ruurds Symensma (Visser), geboren op maandag 9 december 1816 in Warns, gemeente Nijefurd. Volgt 16.
5 Rinder Ruurds Visser, geboren op zaterdag 21 augustus 1819 in Warns, gemeente Nijefurd. Volgt 17.

GENERATIE 4

13   HERING RUURDS VISSER is geboren omstreeks 1809 in Hemelum, gemeente Hemelumer Oldeferd, zoon van Ruurd Sijmons Symensma (Visser) (zie 12) en Lijsbert (Lijsbeth) Herings (Heerings) van Dijk
Adres:
± 1843     Heeg, gemeente Wymbritseradeel
Beroep:
± 1843     boereknecht
Hering trouwde met Marijke Baukes Dijkstra. Marijke is geboren omstreeks 1817 in Workum, dochter van Bauke Jacobs Dijkstra en Doutjen Douwes Bouma.
Adres:
± 1843     Heeg, gemeente Wymbritseradeel
Beroep:
± 1843     Dienstmeid
14   BAUL RUURDS VISSER is geboren in 1810 in Hemelum, gemeente Hemelumer Oldeferd, dochter van Ruurd Sijmons Symensma (Visser) (zie 12) en Lijsbert (Lijsbeth) Herings (Heerings) van Dijk
15   SYMEN SYMENSMA (VISSER) is geboren op maandag 29 maart 1813 in Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd, zoon van Ruurd Sijmons Symensma (Visser) (zie 12) en Lijsbert (Lijsbeth) Herings (Heerings) van Dijk Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1813.
16   GRIETJE RUURDS SYMENSMA (VISSER) is geboren op maandag 9 december 1816 om 03:00 in Warns, gemeente Nijefurd [bron: Akte Symensma-Geboorte 1816-Grietje.pdf], dochter van Ruurd Sijmons Symensma (Visser) (zie 12) en Lijsbert (Lijsbeth) Herings (Heerings) van Dijk Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 december 1816. Grietje is overleden op donderdag 24 december 1891 in Stavoren, 75 jaar oud [bron: Akte Symensma-Ovelijden 1891-Grietje.jpg].
Adres:
± 1891     Stavoren
Grietje trouwde met Jottje Yntes de Boer 31 jaar oud, op zondag 24 mei 1835 in Stavoren [bron: Akte Symensma-Huwelijk 1835-1-Grietje.pdf]. Jottje is geboren op maandag 12 december 1803 in Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd [bron: Akte Symensma-Huwelijk Bijlage 1835-3-Grietje.jpg]. Hij is gedoopt in 1803 in Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd. Jottje is overleden op dinsdag 3 juni 1890 om 17:30 in Stavoren, 86 jaar oud.
Beroep:
± 1835     Schutter bij het eerste bataljon der tweede afdeling Friesen
Kinderen van Grietje en Jottje:
1 Antje Jottjes de Boer, geboren op zaterdag 6 augustus 1836 in Stavoren. Volgt 18.
2 Ruurd Jottjes de Boer, geboren op vrijdag 3 november 1837 in Stavoren. Volgt 19.
3 Lijsbeth Jottjes de Boer, geboren op dinsdag 4 december 1838 in Stavoren. Volgt 20.
4 Yke Jottjes de Boer, geboren op zondag 12 juli 1840 in Stavoren. Volgt 21.
5 Ane (Anne) Jottjes de Boer, geboren op vrijdag 21 oktober 1842 in Stavoren. Volgt 22.
6 Taeke (Teeke) Jottjes de Boer, geboren op dinsdag 23 juli 1850 in Stavoren. Volgt 23.
17   RINDER RUURDS VISSER is geboren op zaterdag 21 augustus 1819 om 15:00 in Warns, gemeente Nijefurd, zoon van Ruurd Sijmons Symensma (Visser) (zie 12) en Lijsbert (Lijsbeth) Herings (Heerings) van Dijk Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 augustus 1819. Rinder is overleden op donderdag 15 februari 1900 in Warns, gemeente Nijefurd, 80 jaar oud.
Adressen:
± 1849     Workum
± 1850     Heeg, gemeente Wymbritseradeel
van ± 1853 tot ± 1877     Warns, gemeente Nijefurd
Beroepen:
± 1849     boereknecht
van ± 1850 tot ± 1877     Arbeider   [bron: Visser ruinie]
Rinder trouwde met Yke Eises Wijma 34 jaar oud, op woensdag 9 mei 1849 in Workum [bron: Akte Symensma-Huwelijk 1849-2-Rinder .pdf]. Yke is geboren op woensdag 26 oktober 1814 om 07:30 in Nijehaske, gemeente Haskerland, dochter van Eise Rinderts Wijma en Jeltje Wisses Wielinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1814 [bron: Visser ruinie]. Yke is overleden op maandag 9 april 1906 in Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 april 1906.
Adressen:
± 1849     Workum
± 1850     Heeg, gemeente Wymbritseradeel
van ± 1853 tot ± 1877     Warns, gemeente Nijefurd
Beroep:
± 1849     Dienstmeid   [bron: Visser ruinie]
Kinderen van Rinder en Yke:
1 Eise Rinderts Visser, geboren op zaterdag 20 juli 1850 in Heeg, gemeente Wymbritseradeel. Volgt 24.
2 Ruurd Visser, geboren op zondag 3 juli 1853 in Warns, gemeente Nijefurd. Volgt 25.

GENERATIE 5

18   ANTJE JOTTJES DE BOER is geboren op zaterdag 6 augustus 1836 in Stavoren, dochter van Jottje Yntes de Boer en Grietje Ruurds Symensma (Visser) (zie 16) Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1836. Antje is overleden op donderdag 7 oktober 1841 in Stavoren, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 oktober 1841.
19   RUURD JOTTJES DE BOER is geboren op vrijdag 3 november 1837 in Stavoren, zoon van Jottje Yntes de Boer en Grietje Ruurds Symensma (Visser) (zie 16) Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 november 1837. Ruurd is overleden op dinsdag 15 april 1919 in Workum, 81 jaar oud. Ruurd trouwde met Attje Hendriks Prins 19 jaar oud, op donderdag 5 mei 1864 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Attje is geboren op dinsdag 9 juli 1844 in Molkwerum, gemeente Hemelumer Oldeferd. Attje is overleden op maandag 17 juni 1901 in Warns, gemeente Nijefurd, 56 jaar oud.
20   LIJSBETH JOTTJES DE BOER is geboren op dinsdag 4 december 1838 in Stavoren, dochter van Jottje Yntes de Boer en Grietje Ruurds Symensma (Visser) (zie 16) Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 december 1838. Lijsbeth is overleden op zaterdag 17 juni 1899 in Stavoren, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1899.
(1) Lijsbeth trouwde met Jacob Anthoons Bakker 24 jaar oud, op donderdag 14 mei 1863 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Jacob is geboren op zaterdag 19 januari 1839 in Sloten. Jacob is overleden op dinsdag 14 augustus 1866 in Sloten, 27 jaar oud.
(2) Lijsbeth trouwde met Jan Berends Mulder 29 jaar oud, op zondag 10 mei 1868 in Stavoren. Jan is geboren op zaterdag 20 oktober 1838 in Stavoren. Jan is overleden op maandag 10 augustus 1874 in Stavoren, 35 jaar oud.
21   YKE JOTTJES DE BOER is geboren op zondag 12 juli 1840 in Stavoren, zoon van Jottje Yntes de Boer en Grietje Ruurds Symensma (Visser) (zie 16) Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1840. Yke is overleden op dinsdag 26 april 1892 in Stavoren, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 april 1892. Yke trouwde met Geeske Feddes Veersma 20 jaar oud, op zondag 4 mei 1862 in Stavoren. Geeske is geboren op dinsdag 1 juni 1841 in Warns, gemeente Nijefurd. Geeske is overleden op dinsdag 3 oktober 1911 in Stavoren, 70 jaar oud.
22   ANE (ANNE) JOTTJES DE BOER is geboren op vrijdag 21 oktober 1842 in Stavoren, zoon van Jottje Yntes de Boer en Grietje Ruurds Symensma (Visser) (zie 16) Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 oktober 1842. Ane is overleden op zondag 27 oktober 1889 in Hemelum, gemeente Hemelumer Oldeferd, 47 jaar oud. Ane trouwde met Froukje van der Bank 27 jaar oud, op zondag 28 augustus 1870 in Stavoren. Froukje is geboren op dinsdag 4 oktober 1842 in Warns, gemeente Nijefurd. Froukje is overleden op zaterdag 8 februari 1919 in Warns, gemeente Nijefurd, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1919.
23   TAEKE (TEEKE) JOTTJES DE BOER is geboren op dinsdag 23 juli 1850 in Stavoren, zoon van Jottje Yntes de Boer en Grietje Ruurds Symensma (Visser) (zie 16) Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1850. Taeke is overleden op zondag 15 december 1918 in Stavoren, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1918.
(1) Taeke trouwde met Cornelia Broers Stend 23 jaar oud, op zondag 7 december 1873 in Hindeloopen. Cornelia is geboren op maandag 25 maart 1850 in Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd. Cornelia is overleden op vrijdag 28 juni 1889 in Stavoren, 39 jaar oud.
(2) Taeke trouwde met Jeltje Jans Feenstra 24 jaar oud, op donderdag 27 oktober 1904 in Stavoren. Jeltje is geboren op zondag 21 december 1879 in Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd. Jeltje is overleden op donderdag 2 mei 1907 in Stavoren, 27 jaar oud.
24   EISE RINDERTS VISSER is geboren op zaterdag 20 juli 1850 om 12:00 in Heeg, gemeente Wymbritseradeel [bron: Akte Visser-Geboorte 1850-Eise.pdf], zoon van Rinder Ruurds Visser (zie 17) en Yke Eises Wijma Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1850. Eise is overleden op woensdag 5 maart 1924 in Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd, 73 jaar oud.
Adres:
van ± 1877 tot ± 1912     Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd
Beroepen:
± 1877     boereknecht
van ± 1880 tot ± 1888     Arbeider   [bron: Visser reunie]
van ± 1905 tot ± 1908     werkman
van ± 1908 tot ± 1912     Dorpsreiniger
(1) Eise trouwde met Sierd Bleeker. Sierd is geboren in 1852 in Stavoren.
(2) Eise trouwde met Korneliske Rimmers Ottema 27 jaar oud, op vrijdag 18 mei 1877 in Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd. Korneliske is geboren op maandag 19 november 1849 om 12:00 in Sondel, gemeente Gaasterland [bron: Akte Ottema-Geboorte 1849-Korneliske.pdf], dochter van Rimmer Reins Ottema en Ebeltje Emkes Keulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 november 1849. Korneliske is overleden op donderdag 9 december 1886 om 14:00 in Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd, 37 jaar oud [bron: Akte Ottema-Overlijden 1886-Korneliske.pdf].
Adres:
van ± 1880 tot ± 1886     Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd
Beroepen:
Koeienmeid
± 1877     boeremeid
Kinderen van Eise en Korneliske:
1 Ieke Visser, geboren op vrijdag 11 juni 1880 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt 26.
2 Ebeltje Visser, geboren op maandag 24 juli 1882 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt 27.
3 Rindertje Visser, geboren op zaterdag 5 april 1884. Volgt 28.
4 Hendrik Visser, geboren op zondag 28 maart 1886 in Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt 29.
25   RUURD VISSER is geboren op zondag 3 juli 1853 om 11:00 in Warns, gemeente Nijefurd [bron: Akte Visser-Geboorte 1853-Ruurd.pdf], zoon van Rinder Ruurds Visser (zie 17) en Yke Eises Wijma Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1853. Ruurd trouwde met Rins Ottema 21 of 22 jaar oud, op donderdag 29 april 1880. Rins is geboren in 1858 in Sondel, gemeente Gaasterland, dochter van Rimmer Reins Ottema en Ebeltje Emkes Keulen.

GENERATIE 6

26   IEKE VISSER is geboren op vrijdag 11 juni 1880 om 03:00 in gemeente Hemelumer Oldeferd [bron: Akte Visser-Geboorte 1880-Ieke.pdf], dochter van Eise Rinderts Visser (zie 24) en Korneliske Rimmers Ottema Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 juni 1880.
Adres:
± 1908     Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd
Ieke trouwde met Folkert van der Zee 29 jaar oud, op vrijdag 25 september 1908 in gemeente Hemelumer Oldeferd [bron: Akte Visser-Huwelijk 1908-Ieke.pdf]. Folkert is geboren op zondag 3 augustus 1879 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1879.
Adres:
± 1908     Warns, gemeente Nijefurd
Beroep:
± 1908     Visser
27   EBELTJE VISSER is geboren op maandag 24 juli 1882 om 20:00 in gemeente Hemelumer Oldeferd [bron: Akte Visser-Geboorte 1882-Ebeltje.pdf], dochter van Eise Rinderts Visser (zie 24) en Korneliske Rimmers Ottema Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 juli 1882. Ebeltje trouwde met Bouwe Postma 26 jaar oud, op donderdag 11 mei 1905 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Bouwe is geboren op vrijdag 31 mei 1878 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juni 1878.
28   RINDERTJE VISSER is geboren op zaterdag 5 april 1884 om 07:00 [bron: Akte Visser-Geboorte 1884-Rindertjee.pdf], dochter van Eise Rinderts Visser (zie 24) en Korneliske Rimmers Ottema Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 april 1884.
Adres:
± 1908     Warns, gemeente Nijefurd
Beroep:
± 1908     Dienstbode
Rindertje trouwde met Wybren de Vries 29 jaar oud, op donderdag 3 september 1908 in gemeente Hemelumer Oldeferd [bron: Akte Visser-Huwelijk 1908-Rindertje.pdf]. Wybren is geboren op dinsdag 25 februari 1879 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 februari 1879.
Adres:
± 1908     Warns, gemeente Nijefurd
Beroep:
± 1908     Visser
29   HENDRIK VISSER is geboren op zondag 28 maart 1886 om 05:00 in Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd [bron: Akte Visser-Geboorte 1886-Hendrik.pdf], zoon van Eise Rinderts Visser (zie 24) en Korneliske Rimmers Ottema Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1886. Hendrik is overleden op zondag 23 september 1973 om 14:30 in Bolsward, 87 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 27 september 1973 in Longerhouw, kerk [bron: rouwkaart].
Adressen:
± 1912     Exmorra
± 1912     Wolsum, gemeente Wymbritseradeel
Beroepen:
Landarbeider
± 1912     Arbeider
Hendrik trouwde met Akke Bakker 22 jaar oud, op woensdag 7 augustus 1912 in Witmarsum, gemeente Wonseradeel [bron: Akte Visser-Geboorte 1886-Hendrik.pdf]. Akke is geboren op zondag 13 april 1890 om 20:00 in Exmorra [bron: Akte Bakkerr-Geboorte 1890-Akkek.pdf], dochter van Gatze Doedes Bakker en Afke Feites Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 april 1890. Akke is overleden op woensdag 11 juni 1980 om 17:30 in Bolsward, 90 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 14 juni 1980 in Longerhouw,Hervormde kerk.
Adressen:
± 1912     Exmorra
tot 11-06-1980     Rusthuis Elim, Bolsward (Rusthuis Elim)   [bron: rouwkaart]
Beroep:
± 1912     Dienstmeid
Kinderen van Hendrik en Akke:
1 Afke Visser, geboren op donderdag 24 juli 1913 in Exmorra. Volgt 30.
2 Eize Visser, geboren op maandag 9 november 1914 in Exmorra. Volgt 31.
3 Gatse Visser, geboren op vrijdag 13 april 1917 in Exmorra. Volgt 32.
4 Kornelis (Cees) Visser, geboren op maandag 21 oktober 1918 in Idsegahuizum. Volgt 33.
5 Doutzen (Doet) Visser, geboren op vrijdag 25 november 1921 in Idsegahuizum. Volgt 34.
6 Ynskje (Bienk) Visser, geboren op maandag 5 mei 1924 in Exmorra. Volgt 35.
7 Sierd Visser, geboren op maandag 24 augustus 1925 in Exmorra. Volgt 36.
8 Hendrik Visser, geboren op woensdag 5 oktober 1927 in Exmorra. Volgt 37.
9 Yke Visser, geboren op zaterdag 13 juli 1929 in Exmorra. Volgt 38.
10 Yke Visser, geboren op dinsdag 17 maart 1931. Volgt 39.
11 Feite Visser, geboren op dinsdag 16 juli 1935 in Longerhouw, gemeente Wonseradeel. Volgt 40.
12 Rindert Visser, geboren op donderdag 8 oktober 1936 in Longerhouw, gemeente Wonseradeel. Volgt 41.

GENERATIE 7

30   AFKE VISSER
trekweg_meije_hooghiemstra_workum.jpg
trekweg meije hooghiemstra workum
is geboren op donderdag 24 juli 1913 in Exmorra, dochter van Hendrik Visser (zie 29) en Akke Bakker Afke is overleden op maandag 1 juni 1998, 84 jaar oud. Zij is begraven in Workum, algemeen [bron: http://www.graftombe.nl].
Adres:
± 1973     Longerhouw, gemeente Wonseradeel
Afke begon een relatie met Meije Hooghiemstra. Meije is geboren op zondag 8 maart 1914. Meije is overleden op zaterdag 13 april 1996, 82 jaar oud. Hij is begraven in Workum, algemeen [bron: http://www.graftombe.nl].
Adres:
± 1973     Longerhouw, gemeente Wonseradeel
Kinderen van Afke en Meije:
1 Akke Hooghiemstra. Volgt 42.
2 Harm Hooghiemstra. Volgt 43.
3 Bouke Hooghiemstra. Volgt 44.
4 Elly Hooghiemstra. Volgt 45.
5 Henk Hooghiemstra. Volgt 46.
6 Henkie Hooghiemstra, geboren op dinsdag 21 maart 1944. Volgt 47.
31   EIZE VISSER is geboren op maandag 9 november 1914 in Exmorra, zoon van Hendrik Visser (zie 29) en Akke Bakker Eize is overleden op zondag 17 januari 1999, 84 jaar oud. Hij is begraven in Bant [bron: www.graftombe.n].
Adres:
± 1973     Bant
Eize begon een relatie met Kla(a)ske Quarré. Kla(a)ske is geboren op dinsdag 19 oktober 1915. Kla(a)ske is overleden op zondag 17 januari 1999, 83 jaar oud. Zij is begraven in Bant [bron: http://www.graftombe.nl].
Adres:
± 1973     Bant
Kinderen van Eize en Kla(a)ske:
1 Renske Visser. Volgt 48.
2 Akke Visser. Volgt 49.
32   GATSE VISSER is geboren op vrijdag 13 april 1917 in Exmorra, zoon van Hendrik Visser (zie 29) en Akke Bakker Gatse is overleden op maandag 10 maart 2003, 85 jaar oud. Hij is begraven in Workum, algemeen [bron: http://www.graftombe.nl].
Adres:
± 1973     De Bilt
Gatse begon een relatie met Tjitske van der Akker. Tjitske is geboren op zondag 5 januari 1919. Tjitske is overleden op woensdag 1 december 2004, 85 jaar oud. Zij is begraven in Workum, algemeen [bron: http://www.graftombe.nl].
Adres:
± 1973     De Bilt
Kinderen van Gatse en Tjitske:
1 Henk Visser. Volgt 50.
2 Auke Visser. Volgt 51.
3 Eize Visser. Volgt 52.
4 Tjibbe Visser. Volgt 53.
33   KORNELIS (CEES) VISSER is geboren op maandag 21 oktober 1918 in Idsegahuizum [bron: Trouwboekje], zoon van Hendrik Visser (zie 29) en Akke Bakker
Adressen:
± 1950     Jurriaan Kokstraat 150, Den Haag, Nederland
van 1950 tot 1951     Kerklaan 32, Scheveningen, Nederland
van 1951 tot 1958     Cannenburglaan, Den Haag, Nederland
van ± 1958 tot ± 1971     von Geusaustraat 160, Voorburg, Nederland
van ± 1971 tot ± 1985     von Geusaustraat 218, Voorburg, Nederland
van ± 1985 tot 22-10-2011     Corbulokade 65, Voorburg, Nederland
vanaf 22-10-2011     Prinses Margrietlaan 24, 2273 AG Voorburg, Nederland
Cees trouwde met Fijtje Marijtje (Marijke) Kruiswijk 24 jaar oud, op woensdag 7 juni 1950 in Oudewater. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 7 juni 1950 in Oudewater. Marijke is geboren op vrijdag 16 april 1926 in gemeente Hoenkoop, dochter van Johannes Kruiswijk en Geertruida Verbrugge.
Adressen:
van 1926 tot ± 1950     Buurtweg 3, gemeente Hoenkoop, Nederland
1950     Jurriaan Kokstraat 150, Scheveningen, Nederland
van ± 1950 tot ± 1951     Kerklaan 32, Scheveningen
van 1951 tot 1958     Cannenburglaan, Den Haag, Nederland
van ± 1958 tot ± 1971     von Geusaustraat 160, Voorburg, Nederland
van ± 1971 tot ± 1985     von Geusaustraat 218, Voorburg, Nederland
van ± 1985 tot 22-10-2011     Corbulokade 65, Voorburg, Nederland
vanaf 22-10-2011     Prinses Margrietlaan 24, 2273 AG Voorburg, Nederland
Kinderen van Cees en Marijke:
1 Hendrik (Henk) Visser, geboren op maandag 14 mei 1951 in Den Haag. Volgt 54.
2 Johannes (Hans) Visser, geboren op donderdag 24 juli 1952 in Scheveningen. Volgt 55.
3 Gerard Visser, geboren op zaterdag 25 september 1954 in Den Haag. Volgt 56.
4 Akke Hendrika (Anke) Visser, geboren op zondag 22 september 1957 in Den Haag. Volgt 57.
5 Martin Visser, geboren op maandag 8 juni 1959 in Voorburg. Volgt 58.
34   DOUTZEN (DOET) VISSER is geboren op vrijdag 25 november 1921 in Idsegahuizum, dochter van Hendrik Visser (zie 29) en Akke Bakker
Adres:
± 1973     Den Helder
Doet begon een relatie met Jan Everhardes.
Adres:
± 1973     Den Helder
Kinderen van Doet en Jan:
1 Ake Everhardes. Volgt 59.
2 Chris Everhardes. Volgt 60.
3 Hendrik Jans Everhardes. Volgt 61.
35   YNSKJE (BIENK) VISSER is geboren op maandag 5 mei 1924 in Exmorra, dochter van Hendrik Visser (zie 29) en Akke Bakker Bienk is overleden op zondag 18 september 2011, 87 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 22 september 2011 in Bolsward.
Adres:
± 1973     Bolsward
Bienk trouwde met Douwe Wiersma. Douwe is overleden op vrijdag 5 februari 1982.
Adres:
± 1973     Bolsward
Kinderen van Bienk en Douwe:
1 Teade Wiersma. Volgt 62.
2 Henk Wiersma. Volgt 63.
3 Sjoerdje Wiersma. Volgt 64.
4 Akke Wiersma. Volgt 65.
5 Rienk Wiersma. Volgt 66.
6 Eize Wiersma. Volgt 67.
7 Afke Wiersma. Volgt 68.
8 Peter Wiersma. Volgt 69.
36   SIERD VISSER is geboren op maandag 24 augustus 1925 in Exmorra, zoon van Hendrik Visser (zie 29) en Akke Bakker Sierd is overleden op zondag 6 december 2009 in Sneek, 84 jaar oud. Hij is begraven [bron: http://www.andrebuwalda.nl/ghtout/gp8560.htm#head4].
Adres:
± 1973     Schettens
Sierd begon een relatie met Adriana (Adrie) Vermeulen. Adrie is geboren op maandag 15 maart 1926. Adrie is overleden op zondag 19 augustus 1973, 47 jaar oud. Zij is begraven [bron: http://www.andrebuwalda.nl/ghtout/gp8560.htm].
Kinderen van Sierd en Adrie:
1 Hendrik (Henk) Visser. Volgt 70.
2 Gerrigje (Gerda) Visser. Volgt 71.
3 Akke Visser. Volgt 72.
4 Marinus Visser. Volgt 73.
5 Marianne Visser. Volgt 74.
6 Sierd Visser. Volgt 75.
37   HENDRIK VISSER is geboren op woensdag 5 oktober 1927 in Exmorra, zoon van Hendrik Visser (zie 29) en Akke Bakker Hendrik begon een relatie met Dorothy Van Der Wal.
Kinderen van Hendrik en Dorothy:
1 Corinne Visser. Volgt 76.
2 Henrietta Visser. Volgt 77.
3 Chris Visser. Volgt 78.
4 Richard Visser. Volgt 79.
38   YKE VISSER is geboren op zaterdag 13 juli 1929 in Exmorra, zoon van Hendrik Visser (zie 29) en Akke Bakker Yke is overleden op dinsdag 31 december 1929 in Exmorra, 5 maanden oud.
39   YKE VISSER is geboren op dinsdag 17 maart 1931, zoon van Hendrik Visser (zie 29) en Akke Bakker
Adres:
± 1973     Wilnis
Yke begon een relatie met Wil Alblas.
Adres:
± 1973     Wilnis
Kinderen van Yke en Wil:
1 Ada Visser. Volgt 80.
2 Henri Visser. Volgt 81.
3 Arjan Visser. Volgt 82.
4 Akkelien Visser. Volgt 83.
5 Ruud Visser. Volgt 84.
40   FEITE VISSER is geboren op dinsdag 16 juli 1935 in Longerhouw, gemeente Wonseradeel, zoon van Hendrik Visser (zie 29) en Akke Bakker Feite is overleden op donderdag 26 augustus 2010 in Bergen, 75 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 1 september 2010 in Alkmaar, Algemene Begraafplaats, Westerweg 250 [bron: Overlijdensadvertensie].
Adres:
± 1973     Amsterdam
Feite trouwde met Jitske Tjeerdema. Jitske is overleden op vrijdag 30 september 2011.
Adres:
± 1973     Amsterdam
Kinderen van Feite en Jitske:
1 Petra Visser. Volgt 85.
2 Ina Visser. Volgt 86.
3 Henk Visser. Volgt 87.
4 Marian Visser. Volgt 88.
41   RINDERT VISSER is geboren op donderdag 8 oktober 1936 in Longerhouw, gemeente Wonseradeel, zoon van Hendrik Visser (zie 29) en Akke Bakker
Adres:
± 1973     Zuidlaren
Rindert trouwde met Geeske. Geeske is geboren op 7 juli (jaar onbekend).
Adres:
± 1973     Zuidlaren
Kinderen van Rindert en Geeske:
1 Nynke Visser. Volgt 89.
2 Anke Visser. Volgt 90.
3 Halbe Henk Visser. Volgt 91.

GENERATIE 8

42   AKKE HOOGHIEMSTRA dochter van Meije Hooghiemstra en Afke Visser (zie 30)
43   HARM HOOGHIEMSTRA zoon van Meije Hooghiemstra en Afke Visser (zie 30)
44   BOUKE HOOGHIEMSTRA zoon van Meije Hooghiemstra en Afke Visser (zie 30)
45   ELLY HOOGHIEMSTRA dochter van Meije Hooghiemstra en Afke Visser (zie 30)
46   HENK HOOGHIEMSTRA zoon van Meije Hooghiemstra en Afke Visser (zie 30)
47   HENKIE HOOGHIEMSTRA is geboren op dinsdag 21 maart 1944, kind van Meije Hooghiemstra en Afke Visser (zie 30) Henkie is overleden in augustus 1947, 3 jaar oud. Hij of zij is begraven in Workum, algemeen [bron: www.graftombe.nl].
48   RENSKE VISSER dochter van Eize Visser (zie 31) en Kla(a)ske Quarré
49   AKKE VISSER dochter van Eize Visser (zie 31) en Kla(a)ske Quarré
50   HENK VISSER zoon van Gatse Visser (zie 32) en Tjitske van der Akker
51   AUKE VISSER zoon van Gatse Visser (zie 32) en Tjitske van der Akker
52   EIZE VISSER zoon van Gatse Visser (zie 32) en Tjitske van der Akker
53   TJIBBE VISSER zoon van Gatse Visser (zie 32) en Tjitske van der Akker
54   HENDRIK (HENK) VISSER is geboren op maandag 14 mei 1951 om 17:15 in Den Haag [bron: Trouwboekje], zoon van Kornelis (Cees) Visser (zie 33) en Fijtje Marijtje (Marijke) Kruiswijk Hij is gedoopt op zondag 10 juni 1951 in Scheveningen [bron: Trouwboekje].
Adressen:
vanaf 1978     Hoofdweg 39, Scharmer   [bron: Geboortekaart]
tot 13-12-2011     Parkweg 33, Haren
vanaf 13-12-2011     Spoorlaan 19, 9753 HV Haren
(1) Henk trouwde met Petra van Brummen. Petra is geboren op maandag 1 mei 1950.
Adres:
vanaf 1978     Hoofdweg 39, Scharmer   [bron: Geboortekaart]
(2) Henk trouwde met Marike Oosterheert op woensdag 8 juni 2011.
Kind van Henk en Petra:
1 Marieke Esther Visser, geboren op woensdag 20 december 1978 in Scharmer. Volgt 92.
55   JOHANNES (HANS) VISSER is geboren op donderdag 24 juli 1952 om 05:15 in Scheveningen [bron: Trouwboekje nieuwe duinweg azivo kliniek], zoon van Kornelis (Cees) Visser (zie 33) en Fijtje Marijtje (Marijke) Kruiswijk Hij is gedoopt in Den Haag [bron: Trouwboekje].
(1) Hans trouwde met Anja Hofman 16 jaar oud, op vrijdag 8 maart 1974 in Voorburg. Het huwelijk werd ontbonden in 1996. Anja is geboren op zaterdag 16 november 1957 in Den Haag.
(2) Hans trouwde met Janny Plugge 43 jaar oud, op vrijdag 28 juli 2000 in Oudewater. Janny is geboren op dinsdag 4 december 1956 in Scheveningen, dochter van Simon Samuel Plugge en Martina De Niet. Janny trouwde voorheen op donderdag 14 juni 1979 in Voorburg met Gerard Uijtdewillegen (geb. 1957). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op maandag 4 december 1989 in Voorburg.
Kinderen van Hans en Anja:
1 Raymond Visser, geboren op zondag 11 augustus 1974 in Scheveningen. Volgt 93.
2 Floyd Visser, geboren op maandag 2 mei 1977 in Scheveningen. Volgt 94.
56   GERARD VISSER is geboren op zaterdag 25 september 1954 om 03:20 in Den Haag [bron: Trouwboekje], zoon van Kornelis (Cees) Visser (zie 33) en Fijtje Marijtje (Marijke) Kruiswijk Gerard trouwde met Jacqueline Haak 25 jaar oud, op woensdag 18 september 1985. Jacqueline is geboren op dinsdag 19 april 1960 in Heemskerk, dochter van Cees Haak en Corrie Sluimers.
57   AKKE HENDRIKA (ANKE) VISSER is geboren op zondag 22 september 1957 om 10:30 in Den Haag, dochter van Kornelis (Cees) Visser (zie 33) en Fijtje Marijtje (Marijke) Kruiswijk Bij de geboorte woog Anke 3062 gr.
Adressen:
Hoogland
van ± 1980 tot ± 1985     Hartzstraat 108, Voorburg, Nederland
van ± 1985 tot ± 1995     Corbulokade 44, Voorburg, Nederland
van ± 1995     Hoogland, Nederland
Anke trouwde met Andries Johannes Nicolaas (André) Smits 26 jaar oud, op woensdag 16 april 1980 in Voorburg. André is geboren op woensdag 17 februari 1954 om 04:05 in Utrecht, zoon van Johannes Willem Smits en Anna Schaaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1954.
Adressen:
van ± 1954 tot ± 1956     Rijnlaan, Utrecht
van ± 1956 tot ± 1966     Reitdiepstraat 18-1, Utrecht, Nederland
van ± 1966 tot ± 1980     Brinnolaan 48, Voorburg, Nederland
van ± 1980 tot ± 1985     Hartzstraat 108, Voorburg
van ± 1985 tot ± 1995     Corbulokade 44, Voorburg, Nederland
van ± 1995     Hoogland, Nederland
Kind van Anke en André:
1 Melanie Smits, geboren op donderdag 13 augustus 1987 in Voorburg. Volgt 95.
58   MARTIN VISSER is geboren op maandag 8 juni 1959 om 06:30 in Voorburg [bron: Trouwboekje], zoon van Kornelis (Cees) Visser (zie 33) en Fijtje Marijtje (Marijke) Kruiswijk Hij is gedoopt in Voorburg [bron: Trouwboekje]. Martin ging samenwonen met Tineke Heins 39 of 40 jaar oud, op de 11e van een onbekende maand in 1998. Tineke is geboren op woensdag 26 februari 1958 in Leiden. Tineke begon eerder een relatie met Ed Van Offeren.
59   AKE EVERHARDES dochter van Jan Everhardes en Doutzen (Doet) Visser (zie 34)
60   CHRIS EVERHARDES zoon van Jan Everhardes en Doutzen (Doet) Visser (zie 34)
61   HENDRIK JANS EVERHARDES zoon van Jan Everhardes en Doutzen (Doet) Visser (zie 34)
62   TEADE WIERSMA zoon van Douwe Wiersma en Ynskje (Bienk) Visser (zie 35)
63   HENK WIERSMA zoon van Douwe Wiersma en Ynskje (Bienk) Visser (zie 35)
64   SJOERDJE WIERSMA dochter van Douwe Wiersma en Ynskje (Bienk) Visser (zie 35)
65   AKKE WIERSMA dochter van Douwe Wiersma en Ynskje (Bienk) Visser (zie 35)
66   RIENK WIERSMA zoon van Douwe Wiersma en Ynskje (Bienk) Visser (zie 35)
67   EIZE WIERSMA zoon van Douwe Wiersma en Ynskje (Bienk) Visser (zie 35)
68   AFKE WIERSMA dochter van Douwe Wiersma en Ynskje (Bienk) Visser (zie 35)
69   PETER WIERSMA zoon van Douwe Wiersma en Ynskje (Bienk) Visser (zie 35)
70   HENDRIK (HENK) VISSER zoon van Sierd Visser (zie 36) en Adriana (Adrie) Vermeulen
71   GERRIGJE (GERDA) VISSER dochter van Sierd Visser (zie 36) en Adriana (Adrie) Vermeulen
72   AKKE VISSER dochter van Sierd Visser (zie 36) en Adriana (Adrie) Vermeulen
73   MARINUS VISSER zoon van Sierd Visser (zie 36) en Adriana (Adrie) Vermeulen
74   MARIANNE VISSER dochter van Sierd Visser (zie 36) en Adriana (Adrie) Vermeulen
75   SIERD VISSER zoon van Sierd Visser (zie 36) en Adriana (Adrie) Vermeulen
76   CORINNE VISSER dochter van Hendrik Visser (zie 37) en Dorothy Van Der Wal
77   HENRIETTA VISSER dochter van Hendrik Visser (zie 37) en Dorothy Van Der Wal
78   CHRIS VISSER zoon van Hendrik Visser (zie 37) en Dorothy Van Der Wal
79   RICHARD VISSER zoon van Hendrik Visser (zie 37) en Dorothy Van Der Wal
80   ADA VISSER dochter van Yke Visser (zie 39) en Wil Alblas
81   HENRI VISSER zoon van Yke Visser (zie 39) en Wil Alblas
82   ARJAN VISSER zoon van Yke Visser (zie 39) en Wil Alblas
83   AKKELIEN VISSER dochter van Yke Visser (zie 39) en Wil Alblas
84   RUUD VISSER zoon van Yke Visser (zie 39) en Wil Alblas
85   PETRA VISSER dochter van Feite Visser (zie 40) en Jitske Tjeerdema
86   INA VISSER dochter van Feite Visser (zie 40) en Jitske Tjeerdema
87   HENK VISSER zoon van Feite Visser (zie 40) en Jitske Tjeerdema
88   MARIAN VISSER dochter van Feite Visser (zie 40) en Jitske Tjeerdema
89   NYNKE VISSER dochter van Rindert Visser (zie 41) en Geeske
90   ANKE VISSER dochter van Rindert Visser (zie 41) en Geeske
91   HALBE HENK VISSER zoon van Rindert Visser (zie 41) en Geeske

GENERATIE 9

92   MARIEKE ESTHER VISSER is geboren op woensdag 20 december 1978 in Scharmer [bron: Geboortekaart], dochter van Hendrik (Henk) Visser (zie 54) en Petra van Brummen
Adres:
vanaf 1978     Hoofdweg 39, Scharmer   [bron: Geboortekaart]
93   RAYMOND VISSER is geboren op zondag 11 augustus 1974 in Scheveningen, zoon van Johannes (Hans) Visser (zie 55) en Anja Hofman Raymond ging samenwonen met Stefanie Goddijn. Stefanie is geboren op maandag 29 mei 1972 in Doesburg.
Kinderen van Raymond en Stefanie:
1 Lyam Visser, geboren op zaterdag 24 december 2005 in Den Haag. Volgt 96.
2 Abigail Jo Visser, geboren op donderdag 9 februari 2012 in Den Haag. Volgt 97.
94   FLOYD VISSER is geboren op maandag 2 mei 1977 in Scheveningen, zoon van Johannes (Hans) Visser (zie 55) en Anja Hofman Floyd trouwde met Tamara Staal 27 of 28 jaar oud, in 2007 in Voorburg. Tamara is geboren op woensdag 26 september 1979.
Kind van Floyd en Tamara:
1 Sem Visser, geboren op woensdag 10 november 2010 in Den Haag. Volgt 98.
95   MELANIE SMITS is geboren op donderdag 13 augustus 1987 in Voorburg, dochter van Andries Johannes Nicolaas (André) Smits en Akke Hendrika (Anke) Visser (zie 57) Melanie bleef ongehuwd.
Adressen:
van ± 1987 tot ± 1995     Corbulokade 44, Voorburg, Nederland
van ± 1995     Hoogland, Nederland

GENERATIE 10

96   LYAM VISSER is geboren op zaterdag 24 december 2005 om 07:24 in Den Haag, zoon van Raymond Visser (zie 93) en Stefanie Goddijn
97   ABIGAIL JO VISSER is geboren op donderdag 9 februari 2012 om 21:30 in Den Haag, dochter van Raymond Visser (zie 93) en Stefanie Goddijn
98   SEM VISSER is geboren op woensdag 10 november 2010 in Den Haag, zoon van Floyd Visser (zie 94) en Tamara Staal
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 19-07-2012 06:45 door André Smits